1. Дали сте слушнале за „Зелена градба“?

ДА

НЕ


2. Дали сте слушнале за Сертифкација за зелена градба?

ДА

НЕ


3. Дали сте запознаени со насоките за зелена градба?

ДА

НЕ


4. Дали сте информирани дека во Р. Македонија е превземена иницијатива за зелена градба?

ДА

НЕ


5. Со зголемување на трошоците за енергија, и зголемувањето на влијанието на градежниот сектор врз здравјето на луѓето и животната средина, дали е променет интересот во општеството во однос на зелените градби?

Значително е зголемен

Делумно е зголемен

Релативно е непроменет


6. Дали во вашата околина има изградено зелена градба?

ДА

НЕ

НЕ ЗНАМ


8. Дали сметате дека доколку некоја градба е сертифицирана како зелена градба, тоа ќе влијае на нејзината атрактивност на пазарот?

ДА

НЕ

НЕ ЗНАМ


8. Дали би поддржале субвенционирање на проекти кои вклучуваат иновативни решенија за зелени градби?

ДА

НЕ

НЕ ЗНАМ


9. Дали во Република Македонија постои национална програма за зелена градба?

ДА

НЕ

НЕ ЗНАМ

 

 

Погледни ги резултатите      

                 Резултати анкета